Faaliyet Alanları
Aydınlatma Otomasyonu

Park ve Bahçelerin, Ticari ve Kamu Binalarının aydınlatma kontrolu  için gerekli  sistemin kurularak sabit  enerji ve elektrik tüketimi  giderlerini azaltarak karın artmasını sağlarlar.