Faaliyet Alanları
Bina Otomasyonu

Hastane ,AVM  vb. kamu ve özel alanların aydınlatma, ısıtma ve soğutma sitemlerinin otomasyonlu sistemle kontrolü için gerekli pano yazılım ve montaj işlerinin yapılması