Faaliyet Alanları
Enerji Otomasyonu

Elektrik üretiminde daha güvenli ve daha ucuz elektrik üretimi sağlayabilmek için kesinlikle otomasyon sistemi kurulmalıdır. Bu şekilde elektriğin üretilmesinden, iletilmesine, dağıtılmasından parametrelerin optimize edilmesine kadar bütün aşamalar izlenebilir.