Faaliyet Alanları
Şehir Şebeke İçme Suyu Kontrolü Ve İzlemesi

Bu sistemlerde; Toplam Transfer Edilen Su Miktarı Takibi, Su Kalitesi Takibi, Klor Dozajlama ve Ölçümü, Yatak Isı Trendleri Takibi, depoların enerji maliyetinin düşük olduğu tarife döneminde doldurulması, bir Branşman noktasına giren ve çıkan su miktarlarından faydalanılarak kaçak tesbiti, tüm sistemin uzaktan elektronik olarak kontrol edilmesi, depo seviyesine göre terfi pompa istasyonlarının otomatik çalışıp durdurulması ve kaydedilen verilerin geriye dönük incelenmesi gibi bilgilerin tamamına ulaşılması mümkündür.